Jornadas Técnicas de RedIRIS 2012

Sesión 6A: eAdministración

Sistema de Subasta Electrónica mediante solución de firma electrónica

29th November 2012

Recorded by
D. Francisco José Pérez
UM
D. Francisco Jesús Torralba
UM